Home » Referenties » Amaris Zorggroep

Een moderne werkomgeving voor Amaris Zorggroep

Een werkplekomgeving die meegroeit met de toekomst

Amaris Zorggroep biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf én wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. De focus van Amaris? Professionele zorg en dienstverlening die past bij de persoonlijke wensen en behoefte van de cliënt. Om alle cliënten kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven bieden, was een nieuwe structurering van de werkomgeving Amaris noodzakelijk. 

ARP heeft daarom een technische vertaling gemaakt voor het nieuwe ICT beleid met als resultaat een gestandaardiseerde werkplekomgeving die meegroeit met de toekomst.

Na een analyse van de bestaande werkomgeving van Amaris bleek dat deze niet meer voldeed aan de huidige standaarden. De toenemende mate van zelforganisatie en ontwikkeling speelde hierin een belangrijke rol. Daarom besloot Amaris om de mogelijkheden van een nieuwe werkplek te gaan onderzoeken. Het was zowel voor Amaris als voor ARP belangrijk om vooraf de exacte behoeften en wensen van de eindgebruikers inzichtelijk te krijgen. Om hier invulling aan te geven heeft ARP een technische vertaling gemaakt voor de nieuwe werkomgeving. Uiteindelijk resulteerde dit in een platform met moderne samenwerking en interactieve kennisdeling. Een flexibele, veilige én mobiele werkplekoplossing.

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Sluit Menu