Home » Printing & Imaging » Print Security

Blijf met print security de gevaren een stap voor

Print security is meer dan het beveiligen van documenten.

Beveiliging is al jaren een ‘hot topic’ op het gebied van IT. Is het niet vanwege de vele cybercrime aanvallen, dan is het wel vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Hoe dan ook; wanneer je als organisatie nu je IT-beveiliging niet op orde hebt, zijn de risico’s enorm. Los van het geld die een mogelijke aanval kan kosten doet een beveiligingslek ook afbreuk aan je imago als betrouwbaar bedrijf. Of je het nu wilt of niet; als je slachtoffer wordt van een cybercrime of als persoonsgegevens onbedoeld lekken, dan draag je daar als organisatie de schade van.

Over het algemeen wordt de infrastructuur, het datacenter en de werkplekken goed afgeschermd door preventieve en correctieve maatregelen. Echter geldt het principe van de zwakste schakel. Een MFP (multifunctionele printer) wordt makkelijk over het hoofd gezien, terwijl deze toch qua rekenkracht, opslag en netwerktoegang niet onderdoet voor een PC.

Daarom focussen wij ons op de juiste print security van jouw printerpark. Daarbij maken we onderscheid tussen twee soorten beveiliging:

print-security-printing-imaging

Beveiliging van data
Komt het bij jou wel eens voor dat printjes onbeheerd op de printer blijven liggen? Zelfs als je printopdrachten met een pincode beveiligt is het voor een hacker makkelijk om printopdrachten te onderscheppen. Vanaf het moment dat een printopdracht wordt gegeven totdat deze de printer verlaat is de data kwetsbaar. Wij helpen je met de juiste maatregelen te treffen zodat de risico’s geminimaliseerd worden.

Beveiliging van hardware
Hoe kwetsbaar zijn jouw printers? Ook al heb je een follow-me oplossing geïmplementeerd en is de data in transit beveiligd, dan nog is de MFP te benaderen voor kwaadwillenden. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om jouw MFP zowel hardware- als softwarematig te beschermen. Wij ondersteunen je met het opstellen van een security policy waaraan al jouw printers dienen te voldoen.

Er valt helaas niet aan te ontkomen, anno 2019 is optimale beveiliging essentieel. Oók voor jouw printerpark.

Neem vrijblijvend contact op met onze Print Security experts

Sluit Menu