ARP is sponsor van het project “Lego for Nepal”. Een groep scholieren en begeleiders van het Eindhovense FIRST® LEGO® League Casimir Techteam heeft in de hoofdstad van Nepal (Kathmandu) succesvol hun kennis van het bouwen en programmeren van LEGO MINDSTORMS® robots gedeeld met leeftijdsgenoten en schoolleiding. Nepal heeft deze hulp ontzettend hard nodig! Het land staat in de top 10 van de armste landen ter wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog lang niet aanwezig. En na de verschrikkelijk aardbeving kan Nepal de hulp nog beter gebruiken. De kinderen hebben een enorme achterstand op het gebied van onderwijs en de achterstand op wetenschappelijk gebied en technologische ontwikkelingen is nog eens vele malen groter. Het gebrek aan goed opgeleide en geïnformeerde mensen is een fundamentele beperking voor de ontwikkeling van zowel de mensen als het land.

Doelstelling
De doelstelling van het project om een groep van 25 jongeren tussen 12 en 14 en 2 lagere schoolklassen in een arme wijk van Kathmandu kennis te laten maken met zaken als wetenschap, en techniek, ook wel STEM genoemd, (STEM is een Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. ARP is trotse sponsor van dit project en heeft een aantalDell notebooks geschonken aan de CBIA school in Kathmandu.

Vervolg
Het team kreeg in Nepal veel media-aandacht, zelf door het landelijk journaal en de twee belangrijkste kranten. Veel scholen hebben interesse getoond in dit initiatief en willen aanhaken door mee te doen aan een opgezette competitie. Met veel internationale contacten, sponsoren en hulp gaat de Eindhovense stichting Edulent het project in Nepal verder uitrollen. Het begin is gemaakt en wij zijn er trots op dat we hieraan aan hebben kunnen bijdragen.

Nepal

Sluit Menu