Home » Over ARP » Duurzaamheid

ARP streeft duurzaamheid in al haar facetten na

CO2-uitstoot; onze ambities.

Als organisatie streven we duurzaamheid in al haar facetten na. Om ook op gebied van CO2-uitstoot stappen te kunnen zetten, is om te beginnen de CO2-footprint berekend. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. ARP is ook in het bezit van een CO2-bewust certificaat niveau 3. Op deze pagina geven we inzicht in de CO2-footprint, de doelstellingen en de wijze waarop we de doelstellingen willen behalen.

CO2-bewust certificaat niveau 3
Sinds 2019 zijn wij in het bezit van een CO2-bewust niveau 3 certificaat.

De CO2-footprint
Onderstaand een overzicht van de veroorzakers van CO2-uitstoot.

Co2 uitstoot Bechtle en ARP Nederland

*Uitstoot van geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is.

Duidelijk is dat elektriciteit en de brandstoffen gelieerd aan het wagenpark de belangrijkste veroorzakers zijn van CO2-uitstoot.

Beleid
ARP heeft het volgende beleid gedefinieerd aangaande het verbeteren van de CO2-uitstoot:

“Op basis van inzicht in energie- en brandstofverbruik, en daaraan gelieerde CO2-uitstoot, structurele maatregelen realiseren om zowel de verbruiken als de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen.”

Doelen
Het doel is om in 2020 de CO2-uitstoot relatief met 30% terug te dringen. Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

  • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong om daarmee de scope 2 emissie gelieerd aan elektraverbruik te reduceren tot 0.
  • Verminderen elektraverbruik door onder andere LED verlichting en groene IT-middelen toe te passen.
  • Terugdringen van het brandstofverbruik door het stimuleren van gebruik van zuinige leaseauto’s en te sturen op zuinig rijgedrag, waarbij onder andere het goed controleren van de bandenspanning wordt gestimuleerd. Daarmee wordt ten doel gesteld om 5% minder brandstof te verbruiken, hetgeen leidt tot een relatieve reductie van 3% aan CO2-uitstoot.

Samenwerking
ARP heeft samengewerkt met experts van KVGM om de footprint te realiseren en heeft zich daarnaast aangesloten bij het platform ‘Duurzame Leverancier’: https://www.duurzameleverancier.nl. Dit platform heeft een aantal handige tools die gebruikt kunnen worden om de CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast worden de CO2-prestaties en ambities gedeeld op de site van SKAO: www.skao.nl 

Neem contact op voor advies

Sluit Menu